SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

BARBARA TEKELY SKRETOWICZ

4 listopada 2021 r. w ramach konferencji III Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, współorganizowanej przez Instytut Historii UPH oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach,  mgr Barbara Tekely Skrętowicz, doktorantka historii Szkoły Doktorskiej UPH, wygłosiła referat nt. „Kronika organizacji non-profit KLÁŠTORISKO – nezisková organizácia”.

Link do: PROGRAMU KONFERENCJI