Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach została utworzona Zarządzeniem Nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 lipca 2019 r.

box 1

W Szkole prowadzimy kształcenie w sześciu dyscyplinach:

  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • historia,
  • nauki o bezpieczeństwie,
  • rolnictwo i ogrodnictwo,
  • zootechnika i rybactwo. 
Wysoką jakość kształcenia zapewniają wysokiej klasy naukowcy specjaliści, ale także wieloletnie doświadczenie w kształceniu doktorantów.
Nadzór nad Szkołą prowadzi Prorektor ds Nauki.