SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UPH na rok akademicki 2023/2024

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniewrystetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na rok akademicki 2023/2024 w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora

Lista osób nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniewrystetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na rok akademicki 2023/2024

 

Rejestracja w systemie IRK (1 - 31 sierpnia 2023 r.)

 Informacje o kandydatach na promotorów

 


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UPH na rok akademicki 2022/2023

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniewrystetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na rok akademicki 2022/2023 w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniewrystetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na rok akademicki 2022/2023 w ramach VI edycji programu "Doktorat wdrożeniowy"

Lista osób nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniewrystetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na rok akademicki 2022/2023

Informacje o kandydatach na promotorów

Internetowa Rejestracja Kandydatów


 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UPH na rok akademicki 2021/2022