SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Martyna Jakubiuk

Ukazał się nr 37 czasopisma "Security Dimensions" 20 punktów MEiiN, w którym znajduje się artykuł w języku angielskim mgr Martyny Jakubiuk, doktorantki Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie pt. Position of men on whom an alimony obligation has been imposed. Aspects of individual safety .

Link do artykułu