SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

W czasopiśmie  Cogent Arts & Humanities (ISSN 2331-1983; 100 pkt. wg wykazu MEiN) ukazał się artykuł "Is cross always Christian? A study on iconography of Sasanian seals",  którego współautorką jest doktorantka Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie historia mgr Anita Smyk.
 
Link do artykułu