SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Erasmus MJanczuk

W dniach 22-26 czerwca 2021 r. doktorant Szkoły Doktorskiej UPH w Siedlcach w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie mgr inż. Mateusz Janczuk uczestniczył w mobilności Erasmus+ w Agrigento na Sycylii. Wizyta miała na celu promocję programu Erasmus+ oraz działania przygotowawcze wymiany młodzieży w ramach unijnego programu wspierającego kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.