SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Archiwa na Slowacji

21 maja 2021 r. doktorantka Szkoły Doktorskiej UPH w Siedlcach w dyscyplinie historia mgr Barbara Tekely Skrętowicz wygłosiła odczyt nt. "Archiwa na Słowacji" na spotkaniu Koła Naukowego Archiwistów UPH, działającego przy Intytucie Historii .