SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Matyszczak

Doktorant Szkoły Doktorskiej UPH w Siedlcach w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo mgr inż. Adam Matyszczak i jednocześnie główny specjalista w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jest koordynatorem na terenie woj. mazowieckiego Ogólnopolskiego Projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin – akronim: eDWIN (e-Doradztwo w Integrowanej Ochronie Roślin)”.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności. System będzie wspomagany przez krajową sieć stacji meteorologicznych (54 na Mazowszu), dane będą udostępniane m.in. rolnikom, samorządom i jednostkom badawczym. W projekcie udział biorą wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (wiodący Wielkopolski ODR), Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytut Ochrony Roślin-PIB i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2019r. do 31 maja 2022r.