SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Radoslaw Prachnio

W dniach 8-9 kwietnia 2021 r. mgr Radosław Prachnio (Szkoła Doktorska UPH) dzięki uprzejmości p. Joanny Cymerman przedstawił uczniom I KLO w Siedlcach prezentację nt. "Zawód – historyk? Kompetencje zawodowe absolwentów historii". W ramach spotkań doktorant omówił również sposoby pozyskiwania źródeł historycznych dotyczących historii regionu siedleckiego.