SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

okładka Przegląd techniczny

W czerwcowym numerze miesięcznika "Przegląd Techniczny" ukazał się artykuł doktoranta w dyscyplinie nauki biologiczne mgra Wojciecha Szewczuka. Autor opisał w nim rożne aspekty zastosowania technik teledetekcyjnych w ornitologii i omówił perspektywy rozwoju takich metod w przyszłości.