SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dziwonia

W letnim numerze Kwartalnika "Ptaki" Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (2'23) ukazał się artykuł doktorantki mgr Agnieszki Parapury pt. "Dziwonia".

W artykule przedstwiono charakterystykę tego gatunku, ciekawostki z jego życia. Po przeprowadzonych badaniach terenowych na tym gatunku autorka dzieli się swoimi odczuciami i wynikami przeprowadzonych badań.