SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

art 2

Doktorantka Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie zootechnika i rybactwo mgr inż. Katarzyna Kępka jest współautorką stupunktowego artykułu, pt.: Assessment of the genomic stability of calves obtained from artificial insemination and OPU/IVP in vitro fertilization opublikowanego w czasopiśmie Reproduction in Domestic Animals