SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

zdjecie tytułowe

W dniach 15 maja 2023 do 13 czerwca 2023 doktorant Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo odbył miesięczny staż zagraniczny, korzystając z programu Erasmus+.

Celem podróży był Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze. Podczas pobytu doktorant poznał aktualne problemy występujące w rolnictwie na terenie Słowacji, zapoznał się z infrastrukturą badawczą Uniwersytetu oraz tematyką badań naukowych wykonywanych obecnie w jednostce. Program Erasmus+ to szansa dla każdego doktoranta, i nie tylko, na poszerzenie horyzontów wiedzy, umiędzynarodowienie oraz poznanie problematyki każdej dyscypliny naukowej, występującej poza granicami Polski. Stypendium wypłacane z programu Erasmus+ jest bardzo dużym wsparciem w realizacji wyjazdów i staży zagranicznych. Wszelkie niezbędne informacje na temat programu Erasmus+ można uzyskać kontaktując się z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą – mgr Olga Jodełka, tel. 25 643 19 61.

FOTOGALERIA