SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

PSE2

W czasopiśmie naukowym Plant, Soil and Environment opublikowano artykuł, którego współautorem jest doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mgr inż. Łukasz Domański.

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia zawartości polifenoli ogółem (TP) w bulwach ziemniaka jadalnego uzyskanych w trzyletnim doświadczeniu polowym założonym w układzie split-plot z trzema powtórzeniami. Pierwszy czynnik doświadczalny obejmował dwie odmiany ziemniaka: Oberon i Malaga, a drugim była aplikacja następujących biostymulantów: PlonoStart, Aminoplant, Agro-Sorb Folium oraz herbicydu Avatar 293 ZC (chlomazon + metrybuzyna). Zawartość polifenoli w bulwach ziemniaka oznaczono w świeżej masie bulw metodą spektrofotometryczną z użyciem odczynnika Folina-Ciocalteu. Na zawartość polifenoli w bulwach wpływały odmiany i biostymulanty testowe.

Plant, Soil and Environment:

Impact factor (WoS):

2021: 2.328

Q2 – Agronomy

5-Year Impact Factor: 2.197