Skład Rady Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej:

Przewodnicząca

mgr inż. Katarzyna Kępka

Wiceprzewodniczący

mgr Katarzyna Kamionka-Kanclerska

mgr Anna Kłoś

Sekretarz

mgr Mateusz Borkowski

Członkowie

mgr Mateusz Janczuk

mgr Oliwia Karpińska


Rada Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej została powołana zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach.