SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Pismo okólne nr 2/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach w roku akademickim 2020/2021

- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo 


Załączniki do Pisma okólnego nr 2/2021 w wersji edytowalnej:


Załącznik nr 1 Sprawozdanie śródokresowe z realizacji indywidualnego planu badawczego

Załącznik nr 2 Formy aktywności naukowo-badawczej doktoranta i inne osiągnięcia doktoranta oraz sposoby ich potwierdzania

Załącznik nr 3 Karta oceny śródokresowej

Załącznik nr 4 Protokół z oceny śródokresowej doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

DECYZJE DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DOTYCZĄCE POWOŁANIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH OCENĘ ŚRÓDOKRESOWĄ

DECYZJA Nr 5/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Izabeli Bojko
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 6/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra Mateusza Borkowskiego
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 7/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra Damiana Mateusza Fiołka
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 8/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr inż. Pauliny Gajownik
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 9/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Doroty Magdaleny Kaczorek
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 10/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Katarzyny Anny Kamionki-Kanclerskiej
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 11/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Oliwii Lidii Karpińskiej
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 12/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr inż. Katarzyny Kępki
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 13/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr inż. Urszuli Ostaszewskiej
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 14/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra inż. Daniela Radzikowskiego
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 15/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra inż. Karola Remiszewskiego
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

 DECYZJA Nr 16/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Ilony Rytel-Baniak
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 17/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Karoliny Sówki
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 18/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Patrycji Wysokińskiej
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 19/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra Artura Wysokińskiego
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 24/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w składzie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra Artura Wysokińskiego
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo