SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

DECYZJE DYREKTORA SZKOŁY

 

2021

DECYZJA Nr 27/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmiany wzoru sprawozdania rocznego  z przebiegu realizacji programu kształcenia oraz Indywidualnego Planu  Badawczego

- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 26/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH realizujących cykl kształcenia 2019-2023

- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 25/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie powołania egzaminatorów do przeprowadzenia weryfikacji znajomości języka obcego na poziomie B2 w trakcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 24/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w składzie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra Artura Wysokińskiego
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 23/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 22/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. Programu Erasmus+ w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 21/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komitetu naukowego konferencji „I Siedleckie Forum Doktorantów”
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 20/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego konferencji „I Siedleckie Forum Doktorantów”
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 19/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra Artura Wysokińskiego
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 18/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Patrycji Wysokińskiej
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 17/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Karoliny Sówki
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 16/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Ilony Rytel-Baniak
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 15/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra inż. Karola Remiszewskiego
- dokument pdf
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 14/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra inż. Daniela Radzikowskiego
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 13/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr inż. Urszuli Ostaszewskiej
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 12/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr inż. Katarzyny Kępki
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 11/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Oliwii Lidii Karpińskiej
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 10/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Katarzyny Anny Kamionki-Kanclerskiej
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 9/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Doroty Magdaleny Kaczorek
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 8/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr inż. Pauliny Gajownik
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 7/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra Damiana Mateusza Fiołka
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 6/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra Mateusza Borkowskiego
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 5/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr Izabeli Bojko
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 4/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzoru formularza „Raport z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla przedmiotu/modułu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej UPH”
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 3/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzoru formularza „Informacje o kandydatach na promotorów doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH”
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 2/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzoru formularza „
Kompetencje, doświadczenie
i kwalifikacje kadry prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz rozwój i doskonalenie kadry”
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 1/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany koordynatora w dyscyplinie rolnictwo
i ogrodnictwo w Szkole Doktorskiej UPH w Siedlcach
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

 

2020

DECYZJA Nr 4/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany koordynatora w dyscyplinie nauki chemiczne w Szkole Doktorskiej UPH w Siedlcach
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 3/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
W SIEDLCACH z dnia 3 września 2020 roku w sprawie składania sprawozdania rocznego z przebiegu realizacji programu kształcenia oraz Indywidualnego Planu  Badawczego
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

DECYZJA Nr 2/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
W SIEDLCACH z dnia 2 września 2020 roku w sprawie powołania egzaminatorów do przeprowadzenia weryfikacji znajomości języka obcego na poziomie B2 w trakcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
- dokument pdf- archiwalny

DECYZJA Nr 1/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
W SIEDLCACH z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej
- dokument pdf- archiwalny

 

 2019

DECYZJA Nr 25/2019 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 8 października 2019 roku w sprawie powołania koordynatorów dyscyplin w Szkole Doktorskiej UPH
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

 

KOMUNIKATY DYREKTORA SZKOŁY

 2021

KOMUNIKAT Nr 1/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej w semestrze letnim
w roku akademickim 2020/2021

- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

 

 2020

KOMUNIKAT Nr 1/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach 
z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia wytycznych 
oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego
- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo

 

 

PISMA OKÓLNE DYREKTORA SZKOŁY

 2021

Pismo okólne nr 2/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach
w roku akademickim 2020/2021

- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo


Pismo okólne nr 1/2021 w sprawie realizacji wyjazdów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH w roku akademickim 2020/2021

- dokument pdf 
- dokument dostępny cyfrowo