Szanowni Kandydaci, podajemy zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH na rok akademicki 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z nimi. 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH na rok akademicki 2020/2021

Załączniki do zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH

Szczegółowe zasady rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej UPH - obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021

Lista ośób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Lista osób niezakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Lista osób przyjetych do Szkoły Doktorskiej UPH na rok akademicki 2020/2021


Druki do wypełnienia

  • Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Plik DOC
  • Kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej Plik DOC

Szanowni Kandydaci, podajemy zakładany harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH na rok akademicki 2020/2021.
Zastrzegamy jednakże, iż z powodów pandemii wirusa COVID-SARS-2 harmonogram ten może ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie informacji na tej stronie internetowej. W przypadku wystąpienia zmian, będziemy podawać datę wprowadzenia nowych treści.

Nazwa działania

Termin

Miejsce

Rejestracja elektroniczna w IRK i składania dokumentów w IRK

15 lipca –
7 września 2020 do godz. 20.00

System Internetowej Rejestracji Kandydatów

Ostatni dzień wnoszenia opłaty

rekrutacyjnej przez kandydata

7 września 2020

 

Składanie dokumentów w formie papierowej (dotyczy również dokumentów

przesyłanych pocztą)

15 lipca –
7 września 2020

Sekretariat Szkoły Doktorskiej UPH

w Siedlcach, ul. Żytnia 39,

pok. 1.56

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

9 września 2020 godz. 14.00

Strona internetowa Szkoły Doktorskiej UPH, zakładka Kandydaci

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisję rekrutacyjną

14-15 września 2020, godz. 11.00

Budynek UPH, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, pok. 2.7

Ogłoszenie wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH oraz list nieprzyjętych

23 września 2020 r.

godz. 14.00

Strona internetowa Szkoły Doktorskiej UPH, zakładka Kandydaci