Zasady rekrutacji
Szanowni Kandydaci, nowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH zostaną podane do wiadomości po ich uchwaleniu przez Senat UPH pod koniec marca 2020 roku. 
Zainteresowani Kandydaci mogą zapoznać się z kryteriami rekrutacji na rok 2019/2020, które prezentowane są poniżej. Nie zamierzamy wprowadzać zasadniczych zmian.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH na rok akademicki 2019/2020


Druki do wypełnienia

  • Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Plik DOC
  • Kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej Plik DOC


Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

Termin składania dokumentów:

19 sierpnia - 6 września 2019 r.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sekretariat SZKOŁY DOKTORSKIEJ UPH w Siedlcach


Wydział Humanistyczny, ul. Żytnia 39,  08-110 Siedlce pok. 1.56

Kontakt

tel. 25 643 18 16

e-mail: 

Rozmowa  kwalifikacyjna:

12-13 września 2019 r.

Ogłoszenie wyników:

ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej na stronie internetowej UPH w zakładce KANDYDACI -> Szkoła Doktorska w terminie 27 września 2019 r.