SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

2021 Nagroda Zlote Pioro IH

15 listopada 2021 r. dyrektor Instytutu Historii UPH dr hab. Dariusz Magier wręczył "złote pióra", nagrody przyznawane przez Radę Dyscypliny autorom najlepszych prac dyplomowych obronionych w Instytucie Historii UPH. W kategorii prac magisterskich nagrodę otrzymał doktorant Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie historia mgr inż. Marcin Krasuski za pracę pt. „Karwów i jego mieszkańcy w latach 1815-1914”, promotor prof. Zofia Chyra-Rolicz.