SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Marcin Krasuski Nauka Mlodych

W opublikowanej nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH monografii pt. NAUKA MŁODYCH WOBEC NOWEJ RZECZYWISTOŚCI, ukazał się rozdział autorstwa doktoranta Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie historia mgr. inż. Marcina Krasuskiego pt. Przedmałżeńska aktywność seksualna w środowisku wiejskim na przykładzie miejscowości Karwów w latach 1795-1920.