SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

drzewo

Podczas pobytu na stażu naukowym w Szwecji w Grimsö Wildlife Research Station, doktorantki z Instytutu Nauk Biologicznych: Pani Oliwia Karpińska oraz Katarzyna Kamionka-Kanclerska, przeprowadziły badania pilotażowe na 8 wybranych rezerwatach przyrody: Farmansbo urskog, Halleskogsbrannans, Helgedomen, Gronbo, Getapulien, LappLand, Utterdalen, Järleån

Podczas wizyt terenowych dokonano wyboru powierzchni badawczych, na których będzie realizowany projekt dotyczący różnic w zasobności mikrosiedlisk związanych z drzewami w odmiennych typach lasów oraz ich wykorzystania przez kręgowce w lasach Środkowej Szwecji.

Podczas seminariów stworzono szkic planu badawczego, a także, opracowano metodykę, podzielono całość prac na poszczególne zadania badawcze i ustalono dogodny termin realizacji projektu. 

 FOTOGALERIA