SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 Oglnopolska Konferencja Naukowa Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony glebczI

W dniu 24 września 2021 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb”, której organizatorami byli: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach - Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego - Katedra Gleboznawstwa. Podczas konferencji doktoranci Szkoły Doktorskiej mgr inż. Adam Matyszczak i mgr inż. Katarzyna Jarecka wystąpili z referatem pt. „Właściwości podłoża po uprawie pieczarki w kontekście poprawy żyzności i rekultywacji gleb”.

Oglnopolska Konferencja Naukowa Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony glebczII