SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 Monografia Olszewski photo

W opublikowanej nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH monografii pt. Informacyjny wymiar bezpieczeństwa państw i jednostek (pod redakcją naukową dr hab. Włodzimierza Fehlera, prof. uczelni) ukazał się rozdział autorstwa doktoranta Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie mgr Łukasza Olszewskiego pt. Unia Europejska wobec zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości – wybrane aspekty.