SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Ania klos oh

Ukazał się 4 numer czasopisma Officina Historiae (czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH), którego redaktorem naczelnym jest mgr Anna Kłoś, a redaktorem językowym mgr Anita Smyk. W numerze został opublikowany artykuł mgr. Damiana Fiołka nt. Działalność Julii Brystygier w organach bezpieczeństwa państwa wymierzona przeciwko Kościołowi Katolickiemu w latach 1950-1956.

link do: CZASOPISMA