SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

inauguracja SD

1 października 2021 roku odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022. W uroczystości udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie, Senat UPH, przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów, doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH oraz goście Uniwersytetu. Zgodnie z akademickim zwyczajem i ceremoniałem JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina dokonał immatrykulacji studentów i doktorantów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Przedstawicielem nowo przyjętych doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH była mgr Magdalena Ruszczyńska reprezentująca dyscyplinę nauki biologiczne.