SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

stypendia pomostowe

Do 8 października można składać wnioski w konkursie o stypendia doktoranckie w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” – dla doktorantów specjalizujących się w dowolnej dziedzinie naukowej, którzy współpracują lub zamierzają podjąć współpracę badawczo-rozwojową, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

link do PROGRAMU