SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

fiolek rozdzia monografia grafika

Uprzejmie informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Archae Graph ukazała się recenzowana wieloautorska monografia naukowa pt. 'Europa znana i nieznana" a w niej rozdział autorstwa doktoranta Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie historia mgr. Damiana Fiołka pt." Działalność komunistyczna Julii Brystiger w II RP oraz Związku Radzieckim".