SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zdjcie z I Forum Doktorantw

W dniach 2-3 września 2021 r. odbyło się I Siedleckie Forum Doktorantów, w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Google Meets.

Wykład inauguracyjny nt. "Demokratyczna kolegialność jako nowoczesny sposób zarządzania uniwersytetem" wygłosiła Pani prof. dr hab. Monika Kostera - profesor nauk ekonomicznych, profesor nauk humanistycznych, obecnie wykładająca na Université Paris-Saclay (Francja), Södertörn University (Szwecja) oraz Uniwersytecie Warszawskim (Polska), jedna z najwybitniejszych specjalistek z zakresu etnografii, antropologii i teorii organizacji oraz zarządzania ludźmi.

I Siedleckie Forum Doktorantów, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób, w celu upowszechniania idei interdyscyplinarności umożliwiło wymianę poglądów, wiedzy naukowej oraz doświadczeń. Doktoranci z 4 różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, wygłosili referaty w ramach jednej z sześciu dyscyplin naukowych: Nauk o bezpieczeństwie, Nauk Biologicznych, Nauk Chemicznych, Historii, Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz Zootechniki i Rybactwa.

Mamy nadzieję, że Siedleckie Forum Doktorantów wpisze się na stałe jako wydarzenie cykliczne niezbędne do budowania społeczności doktorantów.