SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

wies mazowiecka21

Mgr inż. Adam Matyszczak, doktorant Szkoły Doktorskiej UPH w Siedlcach, jest autorem artykułów popularno-naukowych w miesięczniku Wieś Mazowiecka, którego wydawcą jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Cykl czterech artykułów dotyczy nawożenia roślin azotem, fosforem, potasem oraz zagadnienia: czy analiza gleby jest potrzebna i opłacalna? Tematyka artykułów przeznaczona jest dla rolników i wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie.