SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

RES HISTORICA okadka

W czasopiśmie Res Historica nr 51/2021 (100 pkt. wg wykazu MEiN) ukazała się recenzja książki  'Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski, Śmierć nieosądzona. Sprawa księdza Romana Kotlarza, Lublin–Warszawa 2020', napisana przez mgr Annę Kłoś- doktorantkę w dyscyplinie historia.