SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

K Remiszewski konferencja Lviv 1

W dniach 27-28 maja 2021 r. doktorant Szkoły Doktorskiej UPH w Siedlcach w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo mgr inż. Karol Remiszewski uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Teoretyczne i praktyczne aspekty ogrodnictwa, warzywnictwa i uprawy winorośli” (1st International Scientific and Practical Conference “Theoretical and Practical Aspects of the Development of Horticulture, Vegetable Growing and Viticulture”), poświęconej 75-leciu Katedry Ogrodnictwa i Warzywnictwa im. prof. I.P. Hulka oraz 165-leciu Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach. Podczas konferencji wygłosił referat nt. Efekty produkcyjne stosowania boru w uprawie cebuli zwyczajnej.