SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Borychowski

W dniach 10-11 czerwca 2021 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świat ukryty w archiwach” w formule on-line, zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Członkiem komitetu organizacyjnego konferencji był doktorant dyscypliny historia mgr Rafał Borychowski, który wygłosił również dwa referaty: „Rekonstrukcja minionej rzeczywistości w oparciu o akta wizytacji kościelnych z okresu od XVI do XIX wieku na przykładzie parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siedlcach” oraz „Obraz świata widziany przez pryzmat dokumentacji narastającej w podmiotach posiadających archiwa wyodrębnione”. W konferencji wzięła również udział doktorantka mgr Anna Kłoś, która wygłosiła referat pt. „Życie codzienne mieszkańców Łosic w latach 1944-1975 na podstawie materiałów archiwalnych”.