SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

konferencje MJ 2

Doktorantka w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie mgr Martyna Jakubiuk uczestniczyła
w międzynarodowych konferencjach, na których wygłosiła referaty w języku rosyjskim.
12.05.2021 r. podczas Всероссийской научно-практической онлайн-конференции
" I ГОРЕЛИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ" wygłosiła referat pt. "Угрозы безопасности современной семьи".
20.05.2021 r. podczas  XII Международной научной конференции "Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы" Гомель, 20–21 мая 2021 года wygłosiła referat pt. "Насилие в семье и безопасность ее членов".