SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

zdjcie23 kwietnia 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach odbyły się eliminacje okręgowe XLIV – 2020/21 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział 125 finalistów, zgrupowanych w 8 blokach tematycznych. W gronie jurorów znaleźli się doktoranci w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo Szkoły Doktorskiej UPH: mgr inż. Katarzyna Jarecka w sekcji architektury krajobrazu oraz mg inż. Adam Matyszczak w sekcji produkcji roślinnej.