SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Beztytuu

W dniach 16 - 17 kwietnia br. w Instytucie Historii UPH w Siedlcach odbył się XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XXII OZSA była mgr Anna Kłoś (doktorantka Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie historia). Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego przygotowującego wydarzenie weszli również mgr Damian Fiołek oraz Barbara Tekely-Skrętowicz (doktoranci SD w dyscyplinie historia). Mgr Damian Fiołek,
mgr Barbara Tekely-Skrętowicz oraz mgr Marcin Krasuski wystąpili w roli moderatorów paneli II, III i IV podczas Zjazdu.

W dniu 16.04.2021 podczas XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki doktorantka w dyscyplinie historia
mgr Anna Kłoś wygłosiła komunikat pt. Źródła do dziejów Łosic 1944-1975 w Archiwum Państwowym w Siedlcach.  

W dniu 17.04.2021 podczas XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki doktorant w dyscyplinie historia
mgr Marcin Krasuski wygłosił komunikat pt. Zjawisko śmiertelności w aktach metrykalnych na przykładzie miejscowości Karwów w latach 1815-1915.