SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Dariusz Krzcio

W monografii wieloautorskiej wydanej w ramach serii  Wschodnie Forum Nauki ukazał się rozdział, którego współautorem jest mgr Dariusz Krzęcio, doktorant w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.