SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Anna Ko sta w Archiwum

Doktorantka historii mgr Anna Kłoś w ramach stażu w Archiwum Państwowym w Siedlcach prowadzi badania naukowe nad zespołem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łosicach w latach 1950-1975.