SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Barbara Tekely Skrętowicz w projekcie edukacyjnym

W dniach 16 i 22 lutego 2021 r. doktorantka mgr Barbara Tekely Skrętowicz w ramach projektu edukacyjnego "My w historii - historia w nas" poprowadziła zajęcia dla uczniów szkół średnich.