SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

staż Jakubiuk

W dniach 2- 8 maja 2023 r. doktorantka w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie mgr Martyna Jakubuk- Flisiak przebywała na wyjeździe badawczym na Uniwersytecie Ostrawskim (Czechy). Wyjazd zrealizowany został w ramach współpracy międzynarodowej. Pobyt umożliwił poszerzenie zakresu informacji niezbędnych do przygotowania dysertacji. W trakcie wyjazdu przeprowadzono konsultacje istotne dla realizacji prac badawczych oraz kwerendę biblioteczną.