SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

wykład kazachstan

W dniu 14 marca 2023 roku doktoranci Szkoły Doktorskiej UPH mieli przyjemność wziąć udział w wykładach, które wygłosiły przebywający na stażu naukowym w Instytucie Historii UPH prof.  Akmaral Yskak i prof. Gulbanu Zhugenbayeva z Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu al-Farabiego w Ałmaty w Kazachstanie.

W trakcie spotkania doktoranci zapoznali się z systemem szkolnictwa wyższego oraz siecią archiwalną funkcjonującymi w Kazachstanie, a także mieli okazję wysłuchać wykładu dotyczącego kształtowania się kultury i narodu kazachskiego.

FOTOGALERIA