SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

rozdzial Olszewski

W opublikowanej nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH monografii pt. Cyberprzestrzeń jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne (pod redakcją naukową dr hab. Włodzimierza Fehlera, prof. uczelni) ukazał się rozdział autorstwa magistra Łukasza Olszewskiego - doktoranta Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie pt. Krajobraz i trendy zagrożeń związanych z przestępczością w cyberprzestrzeni.